Ikke akkurat slakk line men…..

11 03 2010

Ocho blir utfordret hele tiden, og som regel tar han utfordringene på strak labb…

Her er det Einar som vil ha han til å balansere på gjerdet over til bod-taket, og det klarte han selvfølgelig.

Ocho får instruksjoner

og godbit!

Og så bare går du den veien.

OK? GÅ!

Flinke! jeg visste du var tøff nok.

Tøff? Jeg var jo nødt.

Nå bare tok jeg ett skritt og hoppa resten, like greit.

En gang til? Skeptisk!

Alt jeg gjør for ett par godbiter....

Hvor er kvalitetssikringen da? Snø på lina?

Dette er jo enkelt.

ett langt hopp nå så er jeg i sikkerhet

Hva er det Ocho styrer sånn om, det kan da ikke være så vanskelig.

Du Einar? Kan jeg og prøve plz

Armand, gi ett lite dytt bak da

OMG! ett lite dytt sa jeg.

Hei, ikke gå da, jeg kan vel prøve 23 ganger til..